Химия өнеркәсібі

№ р/б

Қытысушының атауы

Инвестициялық жобаның негізгі мақсаты

Инвестиция көлемі, млн. теңге

Жер телімінің көлемі, га

Жұмыс орындар саны, бірлік

Химия өнеркәсібі

1

"KZON INDUSTRIAL" ЖШС

Реагенттер мен майлайтын май өндіру

30525

18,4

441

2

"ASSET" ЖШС

Полимерлік бұйымдар шығару

421,5

2,0

50

3

"Sorbent-Volish" ЖШС

Жеке қорғану құралдарын өндіру

184

1,8

50