Миссия және құндылықтар

Біздің МИССИЯ – Индустриалдық аймақтарды құру және дамытуда халықаралық озық тәжірибелерді пайдалана отырып, Алматы қаласының өндірістік әлеуетін өркендетуге үлес қосу, өнеркәспітік өндіріске тұғырнама ұсыну және жеке кәсіпкерлерге Алатау ауданында орналасқан Индустриалдық аймақта инвестициялық жобаларды іске асыруда қолдау көрсету.

Біздің құндылықтар біздің тәсілдердің тиімділігін қамтамасыз етеді және көздеген Мақсаттарға жетуге көмектеседі – Алатау ауданындағы Индустриалдық аймақтың аумағында өнеркәсіптік өндірістің дамуы.

Осы құндылықтар – біздің күнделікті қызметіміздің негізі.

  •  Кәсіпқойлық
  •  Ашықтық
  •  Әріптестік және өзара көмек
  •  Шынайылық
  •  Бірлік

Кәсіпқойлық

Кәсіпқойлық – біздің қызметіміздің негізі. Тапсырмаларды жүйелі түрде шешу арқылы және көздеген мақсаттарға жету арқылы біз күнделікті жұмысымызда дамудамыз, нәтижелерге және әрдайым жетілуге талпынамыз. 

Ашықтық

Біз жаңа ойлар мен көзқарастарға, әріптестікке және серіктестікке ашықпыз. Ашықтық – біздің басты құндылықтарымыздың бірі, себебі, дұрыс бағытта дамыдуың кепілі мен нақты тапсырыстардың көрінісінің өзгерісіне септігін тигізеді.

Біз Индустриалды аймақ қызметі, жетістіктері мен қызмет нәтижелері жөнінде барынша ашық және сенімді ақпарат беруге талпынамыз. Ақпарат пен есептеменің айқындығы мен қолжетімділігін арттыруға ұмтыламыз.

Әріптестік және өзара көмек

Жергілікті және шетелдік компанияларды әріптестікке тарту арқылы, біз бірлескен мақсаттарға жетуге әріптестік басатамасымен берік байланыс орнатамыз.

Біз жеке кәсіпкерлік өкілдері мен мемлекеттік құрылым арасында өзара әрекеттесттік орнату барысына белсенді қатысамыз.

Шынайылық

Кәсіпкерлермен, мемлекеттік ұйымдармен және топ мүшелерімен қарым-қатынаста этика мен шынайылық біздің мінез-құлқымызды дәйектейді.

Кәсіпқойлық этика компания қызметіндегі барлық көріністердің маңыздылығына сенеміз.

Шынайылық – компания қызметінің, оның іскерлік беделінің негізі. Алматы қаласының индустриалды аймағы жеке мүдде мен кәсіпқойлық қызметтің шиеленісіне жол бермейді.

Бірлік

Біз – басты күші, әр бір әріптестің ойын демеп, құрметтеудегі бір топпыз.