Басқарушы компанияның міндеттері

1) индустриялық аймақтарға қатысушыларды тарту;

2) инфрақұрылым объектілерін салу үшін инвестициялар тарту және индустриялық аймақты

қаржыландыру мәселелерін шешу;

3) жер учаскелерін жерді қайтадан пайдалануға (қосалқы жалға) беру және инфрақұрылым

объектілерін жалға (қосалқы жалға) беру;

4) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар жасасу, оларды бұзу және олардың талаптарының

орындалуын мониторингтеу;

5) индустриялық аймақ қызметін қамтамасыз ету және қолдау.